Skip to content

Dissemination

IX EvaluAES Workshop on Research in Health Policy Evaluation (in Spanish)

“The impact of cultural activities on health and well-being among older people: evidence from a field experiment

Debate ImpactNET (in Spanish)

“Cómo digitalizar la educación: lecciones de la covid-19”

Jornada municipal per un nou model de polítiques locals de garantia de ingressos (in Catalan) – Diputació de Barcelona

“Càlcul del salari de referència local a la província de Barcelona” [slides of the presentation]

“¿Existen brechas de género en los resultados académicos cuando l@s alumn@s universitari@s están sometid@s a diferentes niveles de presión?” at Nada es Gratis

“Com reactivar el mercat laboral després de la pandèmia? Evidència a partir de l’avaluació d’impacte d’una política activa d’ocupació” at 5centims (Catalan Economic Society)

“Anar al museu per oblidar la pandèmia? Evidència experimental sobre activitats culturals i salut per persones grans” at 5centims (Catalan Economic Society)

“Exposiciones, museos y la salud de la gente mayor” at Blog AES (Spanish Health Economics Association)

“Exposiciones, museos y la salud de la gente mayor at Economía y Salud. Boletín Informativo – Año 2020. Septiembre nº 95. AES (Spanish Health Economics Association)

Dissemination of our research at Info IEB: “Gender differences under test pressure and their impact on academic performance: a quasi-experimental approach”

“Polítiques per a garantir l’accés a dispositius electrònics i a internet a tots els nens i nenes a Catalunya” at Fundació Jaume Bofill

“Polítiques per a l’acompanyament als docents en una educació digitalitzada” at Fundació Jaume Bofill

“Polítiques per a l’acompanyament escolar en l’educació a distància” at Fundació Jaume Bofill

“Polítiques per l’educació online a Catalunya” at Fundació Jaume Bofill

Founder of the blog “Economía para Principiantes” (in Spanish) which aims to explain the basic economic concepts present at the media with plain text.